ANBI PG Boxmeer

Onze kerkelijke gemeente kent twee rechtspersonen, te weten:

  • de Protestantse gemeente te Boxmeer
  • de Diaconie van de Protestantse gemeente te Boxmeer

 

Beide rechtspersonen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland; tevens hebben beide rechtspersonen een eigen Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN):

  • RSIN Protestantse gemeente te Boxmeer: 003796450
  • RSIN Diaconie van de Protestantse gemeente te Boxmeer: 824134291

KvK -nummer 621275551.

Om aan de ANBI-eisen te voldoen, is er een publicatieplicht voor nader omschreven informatie. De links hieronder verwijzen naar deze gewenste ANBI-gegevens:
 

terug