ANBI PG Boxmeer

De Protestantse Gemeete te Boxmeer is in januari 2024 opgegaan in de nieuwe Protestantse Gemeete Maas en Peel.
De oude gemeente bestond uit twee rechtspersonen, te weten:

  • de Protestantse gemeente te Boxmeer
  • de Diaconie van de Protestantse gemeente te Boxmeer

Beide rechtspersonen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland; tevens hebben beide rechtspersonen een eigen Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN):

  • RSIN Protestantse gemeente 003796450, KvK 62127551
  • RSIN Diaconie van de Protestantse gemeente 824134291, KvK 85608491

De resultaten over 2023:

terug