ANBI PG Venray

De Protestantse Gemeete te Venray e.o. is in januari 2024 opgegaan in de nieuwe Protestantse Gemeete Maas en Peel.
De oude gemeente bestond uit twee rechtspersonen, te weten:

  • de Protestantse gemeente te Venray e.o.
  • de Diaconie van de Protestantse gemeente te Venray e.o.

Beide rechtspersonen zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland; tevens hebben beide rechtspersonen een eigen Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN):

  • RSIN Protestantse gemeente 809386793, KvK 76367215
  • RSIN Diaconie van de Protestantse gemeente 824136615, KvK 76367320

De resultaten over 2023:

terug