26 okt 2023

Classis ondersteunt vorming nieuwe gemeente

In de afgelopen weken hebben onze 3 Kerkenraden, na de gemeenteleden 'gehoord te hebben', besloten om vanaf 1 januari samen te gaan in de nieuwe Protestantse Gemeente Maas en Peel. De classis moet dit goedkeuren. Het is gebruikelijk dat daarvoor uitgewerkte plannen voor de komende jaren worden meegestuurd. Wij hebben ervoor gekozen om deze plannen pas in 2024 te ontwikkelen, als we één gemeente zijn. In een brief van 25 oktober heeft het Breed Moderamen van de classis ons laten weten hiermee in te stemmen. Wel wil men bij de verdere uitwerking  betrokken blijven. Dat spreekt voor zich.

Hiermee is de vorming van onze nieuwe gemeente per 1 januari een belangrijke stap dichterbij. Als onderdeel van  het juridische traject is een advertentie - zie hieronder - over ons voornemen geplaatst in Dagblad Trouw en zal de notaris de noodzakelijke aktes voorbereiden.
Daarnaast gaan we samen aan de slag om onze nieuwe organisatie verder in te vullen. Dit doen we samen met alle geïnteresseerden uit de 3 gemeenten op 11 november om 11 uur in Elsendorp.

De advertentie zoals deze op 31 oktober 2023 in Trouw is gepubliceerd:


 
terug