Collectebonnen

Er zijn geperforeerde collectebonnen te koop met kleur geel, met 20 bonnen van 0,5 euro, totale geldwaarde 10 euro.
Er zijn ook geperforeerde collectebonnen te koop met kleur groen, met 20 bonnen van 1 euro, totale geldwaarde 20 euro.
 
De kosters verkopen geen collectebonnen, maar u kunt wel bij penningmeester Patrick Damen terecht.
Als ik aanwezig ben in de dienst dan kunt u bij mij voor of na de dienst altijd collectebonnen krijgen. Betaling mag direct, maar kan ook achteraf op de bankrekening van de kerk worden voldaan.

U kunt ook een e-mail naar protkerkvenray@ziggo.nl sturen met de gewenste hoeveelheid bonnen. Voor de overhandiging van de bestelde bonnen treffen wij elkaar in een volgende kerkdienst, of ik kom ze bij u langsbrengen.

Een andere mogelijkheid is om het verschuldigde geld van tevoren over te maken op de bankrekening van de kerk, met als omschrijving het aantal gewenste bonnen.
Betreft bankrekening NL95 INGB 0001 0389 26 ten name van Protestantse Gemeente te Venray eo.
Voor de overhandiging van de bestelde bonnen treffen wij elkaar in een volgende kerkdienst, of ik kom ze bij u langsbrengen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Patrick Damen (penningmeester)
terug