Diaconaat

Hoe vervullen we onze diaconale opdracht?
Middag
Met: Nens van der Wijngaard, Inez Dupuis en Selma de Weerd

Aan de orde komen:
  • De formele rol van het College van Diakenen.
  • Met welke projecten gaan we lokaal en centraal aan de slag?
  • Wie wil er meedoen?
  • Welke ideeën zijn er voor de toekomst?
terug