Geld en goed

Hoe beheren we ons geld en goed?
Middag
Met: Anneke Uijterlinde, Wim van Maaren, Piet Hiemstra

Aan de orde komen:
 • De formele rol van het College van Kerkrentmeesters
 • De verschillende taken belicht:
  • Financieel beheer, administratie en FRIS
  • Kerkelijke bureau en LRP
  • Kerkbalans
  • Zorg voor onroerend goed
 • Onze financieel beleid: huidige uitgangspunten en ontwikkeling meerjarig beleid in 2024
 • Wie wil er meedoen?
terug