Lokaal wat kan...

Uitgangspunt bij onze organisatie is:
  • We doen lokaal wat kan en centraal wat moet, of handig is.
  • We vermijden dubbel werk.
  • We zoeken naar de handigste werkvormen.
  • We vergaderen alleen als het niet anders kansmiley.
De verdeling tussen centraal en lokaal pakken we pragmatisch op en is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers.
Lokale werkgroepen
In onze gemeente zijn in drie verschillende plaatsen kerken waar men elkaar kan ontmoeten, waar kerkdiensten gehouden worden en van waaruit men lokaal actief is. Daarvoor is in iedere plaats is een zelfstandige werkgroep actief, die zorg draagt voor de uitvoering van de lokale activiteiten.

De lokale werkgroep is verantwoordelijk voor:
  • het pastoraat
  • het diaconaat
  • de praktische zaken rondom de vieringen
  • het praktische kerkbeheer (koster, sleutelbeheer en lokaal onderhoud, etc.)
  • de communicatie met de eigen leden.
Meer over de lokale werkgroepen

Onze 'centrale' organisatie
Centraal zijn altijd actief: Commissies en projectgroepen
De kerkenraad en de werkgroepen kunnen zich laten ondersteunen door commissies of - als het gaat om een tijdelijke activiteit - door projectgroepen.
Voorbeelden van commissies zijn: Voorbeeld van een projectgroep: Onze organisatie vullen we stapsgewijs in en beschrijven we hier.
terug