Pastoraat

 
Bezoek
Zou u wel eens bezoek van de kerk willen krijgen? Of weet u iemand anders, die wel een bezoekje kan gebruiken? Geef het dan door aan iemand van het pastoraat!
 
Voorbede
Omzien naar elkaar kan betekenen dat de predikant een voorbede doet tijdens de zondagse kerkdienst. U kunt dit doorgeven aan de predikant of aan een van de pastorale medewerkers. Of u kunt uw gebedsintentie opschrijven in het voorbedeboek dat achterin de kerk ligt: dit wordt meegenomen in de voorbeden tijdens de dienst op zondag.
 
Bloemen
Kent u een gemeentelid dat volgens u een bloemengroet zou mogen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan een van de pastorale medewerkers.


Voorzitter: Wim Palmen, tevens aanspreekpunt
pastoraat@pkn-venray.nl
tel. 06-15533690

Secretaris en ambtsdrager: Tiny Kengen
pastoraat@pkn-venray.nl
tel. 06-55712517

terug