Predikanten

Ds. Marise Boon

Ds. Marise Boon is sinds 2013 verbonden aan de protestantse gemeente te Boxmeer, en daardoor per 1-1-24 verbonden aan de Protestantse gemeente Maas en Peel. Werkdagen van dinsdagmiddag tot en met vrijdag, onder nummer 0485-212581 en natuurlijk per e-mail bereikbaar.

Zij stelt zich voor:
In mijn werk probeer ik de mensen te begeleiden wat betreft hun geloof of levensvragen. Dat kan tijdens kerkdiensten, in gespreksgroepen of in individuele ontmoetingen. Pastoraal ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor de vierplek Boxmeer, maar natuurlijk mogen ook anderen (gemeenteleden of andere mensen die met mij van gedachten willen wisselen) contact met mij opnemen.
 

Ds. Marije Soethout

Sinds 1 februari 2024 versterkt ds. Marije Soethout voor een periode van een jaar onze gemeente. Zij zal met name actief zijn in Elsendorp en Venray en is vooral bezig met pastoraat. Ook zal zijn enkele malen in kerkdiensten voorgaan. Op dinsdag en donderdag is zij bereikbaar op 06 30650482, of anders via e-mail.

Zij stelt zich voor:
Een tijdje geleden werd er bij mij gepolst of ik er misschien interesse in had om voor de periode van een jaar werkzaam te zijn in uw gemeente. Met alle veranderingen die er gaande zijn in de nieuwgevormde gemeente is het fijn om een extra paar handen te hebben naast ds Marise Boon. Met genoegen kom ik deze taak in uw midden vervullen. Voor sommigen onder u ben ik een bekende naam of vaag bekend gezicht. In de periode van 2007 tot 2013 ben ik namelijk de predikant geweest van de gemeente te Gemert-Boekel. In die hoedanigheid heb ik ook zo mijn contacten opgedaan bij gemeenten in de streek. Bijvoorbeeld als gastvoorganger, betrokken bij de ‘Peelcirkel’ en de gezamenlijke Vorming&Toerusting activiteiten. Voor mij voelt deze omgeving een beetje als thuiskomen. Natuurlijk is er in de afgelopen jaren ook veel veranderd. Ik kijk uit naar een hernieuwde kennismaking met de drie vierplekken en diverse gemeenteleden.
Ik woon in Boven-Leeuwen, samen met mijn echtgenoot Christiaan en onze twee pubers Nathan van 17 en Rebekka van 14. Sinds enkele jaren ben ik werkzaam als ‘ambulant predikant’. Wat zoveel inhoudt als tijdelijk in te huren predikant. In overleg met ds Marise Boon en kerkenraad zal gedurende het jaar worden gekeken waar mijn bijdrage het meest nodig is. Graag tot ziens een keer in de kerkdienst, bij een activiteit, een overleg of huisbezoek.

terug