Preekvoorziening

Voor de preekvoorziening is een afzonderlijke commissie actief. Deze rapporteert aan de Kerkenraad.

Taak

Samenstelling
TK

Vergaderingen
intern

Nog regelen
  • Definitief besluit Kerk-app
  • k
Leden
  • TK
Vacature(s)
  • a
terug