24 jan 2024

Versterking door predikant

 
Een tijdje geleden werd er bij mij gepolst of ik er misschien interesse in had om voor de periode van een jaar werkzaam te zijn in uw gemeente. Met alle veranderingen die er gaande zijn in de nieuwgevormde gemeente is het fijn om een extra paar handen te hebben naast ds Marise Boon. Met genoegen kom ik deze taak in uw midden vervullen. Voor sommigen onder u ben ik een bekende naam of vaag bekend gezicht. In de periode van 2007 tot 2013 ben ik namelijk de predikant geweest van de gemeente te Gemert-Boekel. In die hoedanigheid heb ik ook zo mijn contacten opgedaan bij gemeenten in de streek. Bijvoorbeeld als gastvoorganger, betrokken bij de ‘Peelcirkel’ en de gezamenlijke Vorming&Toerusting activiteiten. Voor mij voelt deze omgeving een beetje als thuiskomen. Natuurlijk is er in de afgelopen jaren ook veel veranderd. Ik kijk uit naar een hernieuwde kennismaking met de drie vierplekken en diverse gemeenteleden.
Ik woon in Boven-Leeuwen, samen met mijn echtgenoot Christiaan en onze twee pubers Nathan van 17 en Rebekka van 14. Sinds enkele jaren ben ik werkzaam als ‘ambulant predikant’. Wat zoveel inhoudt als tijdelijk in te huren predikant. In overleg met ds Marise Boon en kerkenraad zal gedurende het jaar worden gekeken waar mijn bijdrage het meest nodig is. Graag tot ziens een keer in de kerkdienst, bij een activiteit, een overleg of huisbezoek.

Hartelijke groet,
Ds Marije Soethout
terug