Vorming en Toerusting

Wat doen we aan Vorming en Toerusting?
Ochtend
Met o.a.: Marise Boon, Kees Bergman, Hermie van Helsdingen

Aan de orde komen:
  • Het bestaande programma.
  • Plannen voor seizoen 2024-2025.
  • Wat zijn/worden onze partners?
  • Hoe kunnen we meer mensen bereiken?
  • Wie doet er mee?
terug