08 jan 2024

Nieuwe coupletten voor PG Maas en Peel door ds. Margriet Gosker


Vreugde, vreugde, louter vreugde.


Ds. Margriet Gosker uit Venlo maakte het derde en het vierde couplet erbij t.g.v. de oprichting van de Protestantse Gemeente Maas en Peel 1 januari 2024.

(melodie: alle Menschen werden Brüder)

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde, bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen.
Al wie die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen.
 
Duizend lichten, duizend kleuren zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; doof niet voor uw licht ons oog.
 
Laten wij nu vrolijk zingen, wij staan aan een nieuw begin.
Samen zingen wij Gods liefde, gaan een nieuwe toekomst in
Drie gemeenten werken samen als een consistent geheel
en we kregen nieuwe namen: de gemeente Maas en Peel
 
Moge God zijn zegen geven aan de nieuwe kerkenraad
hoop en moed en geestkracht geven ook wanneer het anders gaat
anders dan wij misschien dachten, niet altijd het oude lied
dat wij nieuwe wegen vinden in een onbekend gebied.

 
Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader al wie onder moeiten zucht,
Ieder wilt Gij zijn een Vader, die in Jezus tot U vlucht.
 

Informatie

Vreugde, vreugde, louter vreugde is een loflied naar een tekst van Henry van Dyke (1852-1933) Joyful, joyful, we adore thee en op een bekende melodie van Ludwig von Beethoven (1770-1827) Alle Menschen werden Brüder.
Het lied is vertaald door Hendrik Hasper (1886-1974).
De Liederen van het Leger des Heils hebben een andere vertaling met beginregel Onze vreugd' is 't U te roemen. Het is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s): Mogelijk staat het ook in andere liedbundels.

 
Vreugde, vreugde, louter vreugde
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Joyful, joyful, we adore thee
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1907
Tekst
Dichter Henry van Dyke
Vertaler Hendrik Hasper
H. Smallegange (b)
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist Ludwig von Beethoven
Melodie Alle Menschen werden Brüder
Solmisatie 3-3-4-5-5-4-3-2
Gebruik
Thema Loven en danken
Liedbundels
Hemelhoog 624
Evangelische Liedbundel 357
Zangbundel Joh. de Heer 287
Geroepen om te zingen 133-II
Liederen van het Leger des Heils 433 (b)
Liedbundel met Bijbellezingen 107
Liederen voor de Gemeentezang 245


 
terug