14 mei 2024

Interne communicatie en uitwisseling bestanden

Documenten nemen binnen een kerkelijke organisatie nog altijd een belangrijke positie in.
Of het nu gaat om agenda's en verslagen, plannen of afsprakenlijstjes, we sturen elkaar tegenwoordig van alles op.
Dit gebeurt doorgaans met e-mail.
We zijn op zoek naar mogelijkheden om de stroom aan e-mail en de noodzaak om documenten zelf op te slaan verder in te dammen.
Google Workspace for nog for profits lijkt hiervoor een aantrekkelijke oplossing.
Voor deze interne communcatie hanteren we het domein wolk.pgmaasenpeel.nl.
Nadere informatie volgt.
 
terug