Administratie

De ledenadministratie en financiële administratie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.
terug