Organisatie in ontwikkeling

Onze organisatie is nog volop in ontwikkeling. Op 11 november 2023 kwamen we hiervoor samen bij elkaar. Op deze pagina beschrijven we de laatste stand.
Het Beleidsplan wijst ons de weg. De formele werkwijze is vastgelegd in onze Plaatselijke Regeling.

Predikanten

Onze predikanten: ds. Marise Boon en ds. Marije Soethout
Lees meer 

Beleidsplan

De uitgangspunten van de nieuwe gemeente zijn vastgelegd in een Beleidsplan. Dit is een levend en wervend document waarin de nieuwe gemeente zich presenteert.
Lees meer 

Kerkenraad

De Kerkenraad is verantwoordelijk voor het functioneren van onze protestantse gemeente.
Lees meer 

Lokaal actief

Er zijn 3 lokale werkgroepen:
  • Boxmeer
  • Elsendorp
  • Venray
Lees meer 

College van Diakenen

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor ons diaconaal beleid, zoals verwoord in ons Beleidsplan.
Neem hier contact op met onze diakenen.

Naar de beschrijving op de website van de landelijke kerk.

Geld en goed

Het beheer van geld en goed is in handen van het College van Kerkrentmeesters. Dit is beschreven in ons Beleidsplan.
Ook de jaarlijkse actie Kerkbalans valt hieronder.
Vragen en/of opmerkingen over geld en goed? Neem hier contact op.

Vorming en Toerusting

De commissie Vorming en Toerusting geeft vorm aan ‘vieren, leren en dienen’. Dit is beschreven in ons Beleidsplan.
De activiteiten staan open voor iedereen. Voor uitgebreide informatie klik hier.

50 min

We denken aan een nieuwe activiteit: '50 min'. Doe je mee?
Lees meer 

Administratie

De ledenadministratie en financiële administratie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Preekvoorziening

Voor de preekvoorziening en het inplannen van organisten is een afzonderlijke commissie actief. Deze rapporteert aan de Kerkenraad.
Lees meer 

Communicatie

Communicatie binnen en buiten de gemeente is voor onze gemeente van groot belang. De taken zijn verdeeld en waar nodig zijn contactpersonen aangewezen. De commissie Communicatie rapporteert aan de Kerkenraad.
Lees meer 

Projectgroep Tijdelijke predikant

Lees meer