Bloemschikkingen
1e Paasdag 31 maart 2024


Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven.
Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.
Schikking
De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Meditatieve tekst:

Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
Geurende lente.
Stille Zaterdag, 30 maart 2024

Vandaag gaat het om wachten en op vertrouwen.

Alles op zijn tijd, niet alles perse jouw of op mijn tijd. Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat, de opstanding.
Van het licht, de nieuwe morgen.

Schuin op de groene bol ligt het houten kruis.
Ranken van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd aan het beeld.

Meditatieve tekst

Het kruis als
aardse belofte
tekens van hoop,
trouw en toekomst.

Goede Vrijdag, 29 maart 2024
Witte Donderdag, 28 maart 2024

De voetwassing door Jezus staat centraal op deze dag.
Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.

In de schikking wordt een witte campanulaplant gebruikt die in de bol is geplaatst. De witte doek verwijst naar de voetwassing. De campanula is een makkelijke plant met kleine sterke bloemen die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame gebieden. Zelfs tussen de stenen overleeft deze krachtpatser. Het is een dankbare bloem waarmee je kunt laten zien dat je dankbaar bent

Meditatieve tekst:

Klokjes bloemen
Herinneren ons
aan dankbaarheid
en liefde voor de
dienende leider.
6de zondag van de Veertigdagen: Palmzondag 24 maart 2024

Kernwoorden voor deze week zijn: feest, hosanna, intocht, vooruitkijken naar de Goede week.

We lezen deze week het verhaal van het lijden van Jezus en sterven.
Die het oordeel draagt.

Voor deze week is er een alternatieve Palmpasenstok gemaakt. In plaats van het broodhaantje wordt de bol op de stok geplaatst. De palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden.
Aan de dwarsligger worden slingers met geregen gedroogde vruchten en noten bevestigd die staan voor de dertig zilverlingen (abrikozen) die het verraad symboliseren.
Er worden ook 12 noten geregen die de 12 apostelen symboliseren.
De buxus symboliseert Palmpasen.


Meditatieve tekst:

Hosanna!
roept het volk
De twaalf juichen , vrezen,
verraden.
Levende aarde.
5de zondag van de Veertigdagen:  Judicia  17 maart 2024

Kernwoorden voor deze zondag zijn : rechtvaardigheid, vertrouwen en oplossen.

Aan de bol is wat gras toegevoegd als verwijzing naar het land.
De drie kleurige viooltjes zijn een symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.
Het puntvormige blad van de sanseveria is als een teken van de rechtvaardige.

Meditatieve tekst:

De aarde
Bezitten, gebruiken……
Te eren.
Rechtvaardig
Is de nederige mens

4de zondag van de Veertigdagentijd:  Laetare  10 maart 2024


Een hoopvolle toekomst
Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen. Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen! Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst! Voordat het zover is roept Jeremia het volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad.

Schikking
De bol is nog groener geworden, er is hoop. Er is een V-vorm, een vredesteken,  gemaakt van brem door de takken te bundelen en te binden. De roze tulp symboliseert het gebed en is tussen de V-vorm geplaatst..

Meditatieve tekst:

Bloem
als gevouwen handen
Biddend
om het Vredesteken
uit de hemel

3de zondag van de Veertigdagentijd: Oculli  3 maart 2024

Verwachtingsvol slaat God, slaat Christus zijn ogen op. Zullen ze naar de woorden luisteren?
Ogen om te zien, oren om te luisteren …, maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.
De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.
Van onderaf wordt de bol iets groener door het toevoegen van groen mos tussen de schors. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Meditatieve tekst:

Gedoofde ogen met
Sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan…
2de zondag van de Veertigdagentijd: Reminiscere  25 februari 2024

Het thema van deze zondag is volhouden en niet opgeven om het goede te doen.
Trouw blijven aan de boodschap.
U ziet dat rond de bol een dunne krans van klimop is aangebracht en van onderen begint de bol iets groen te worden.

Meditatieve tekst:

Trouw van God
aan de aarde
Telkens opnieuw
gecreëerd
Goed genoeg.1e zondag van de Veertigdagentijd: Invocabit  18 februari 2024


Vandaag is het de eerste zondag van de liturgische bloemschikkingen voor de Veertigdagentijd en Pasen.
De teksten die gebruikt worden zijn overgenomen uit het oecumenisch leesrooster en sluiten aan bij het jaar thema van de Protestantse Kerk Nederland : “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.”
In elke Nieuwsbrief van de komende weken zal er een uitgebreide toelichting op de bloemschikkingen opgenomen worden.
De schikkingen worden opgebouwd uit een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde.
De lezing die bij deze schikking hoort is Jeremia 1 : 4-19 en in vers 11 staat beschreven hoe God de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. De amandelboom is de eerst boom in het Midden Oosten die na de winter bloeit.

Meditatieve tekst:

Geroepen als profeet
zoals bloesem
de lente roept.
Luister
nieuw bewustzijn
terug