Communicatie

De ondersteuning van zowel de in- als externe communicatie wordt gecoördineerd door een afzonderlijke commissie Communicatie, Deze rapporteert aan de Kerkenraad.

Taak
Het ondersteunen van de Kerkenraad, werkgroepen en commissies bij de in- en externe communicatie.
De commissie bestaat uit:
  • De redactie Kerkblad.
  • De contactpersonen voor website, digitale infobladen en sociale media.
  • De beheerders van de communicatie-app.
Activiteiten
Per communicatiekanaal zijn er de volgende aandachtspunten:
  1. 4 keer per jaar verschijnt een nieuw kerkblad.Het eerste kerkblad verschijnt rond Pasen 2024.
  2. De uitzending van kerkdiensten vanuit Boxmeer (video) en Elsendorp (audio) wordt voortgezet.
  3. We hebben een gemeenschappelijke website www.pgmaasenpeel.nl. Het lokale deel wordt lokaal onderhouden. We onderzoeken in 2024 het gebruik van social media
  4. De lokale nieuwsbrieven worden voortgezet en met een germeenschappelijke nieuwsbrief informeren we de gemeente over algemene zaken.Perscontacten worden gecoördineerd door de kerkenraad.
  5. Voor interne communicie met onze leden introduceren we vanaf februari 2024 een communicatie-app.
terug