College van Diakenen

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor ons diaconaal beleid, zoals verwoord in ons Beleidsplan.

Voor contact:met onze diaconie: Wilt u een financiële bijdrage leveren? Ons rekeningnummer: NL95RABO0373737211, op naam van Diaconie Prot.Gem. te Maas en Peel

Meer weten over de rol van de diaconie? Ga dan naar de beschrijving op de website van de landelijke kerk.
terug