College van Diakenen

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor ons diaconaal beleid, zoals verwoord in ons Beleidsplan.
Neem hier contact op met onze diakenen.

Naar de beschrijving op de website van de landelijke kerk.
terug