Geld en goed

Het beheer van geld en goed is in handen van het College van Kerkrentmeesters. Dit is beschreven in ons Beleidsplan.
Ook de jaarlijkse actie Kerkbalans valt hieronder.
Vragen en/of opmerkingen over geld en goed? Neem hier contact op.
terug