Projectgroep Tijdelijke predikant

Voor de selectie van een tijdelijke predikant is een projectgroep actief. Deze rapporteert aan de (voorlopige) Kerkenraad.

Taak van de projectgroep
Tot het takenpakket van de tijdelijke predikant gedurende dit jaar behoort:
 • Het enkele malen voorgaan in kerkdiensten in tenminste Elsendorp en Venray en indien mogelijk in Boxmeer.
 • Het ondersteunen bij (crisis-)pastoraat in Elsendorp en Venray.
 • Het ondersteunen van de lokale werkgroepen in Elsendorp en Venray bij de ontwikkeling van lokale activiteiten.
 • Het op verzoek adviseren van de kerkenraad bij de verdere ontwikkeling van de nieuw gevormde gemeente en de toekomstige organisatie.
 • Het samen met gemeenteleden voorbereiden en houden van enkele oecumenische vieringen (waarvan 3 in Elsendorp).
Procedure
We vormen een projectgroep ‘Tijdelijke predikant’ die:
 • Op basis van de takenpakket een profiel opstelt.
 • Beschikbare kandidaten in samenspraak met de betrokken kerkenraden inventariseert. Dit gebeurt o.a. via de mobiliteitspool. Ook emerituspredikanten en/of kerkelijk werkers komen in aanmerking.
 • Met mogelijke kandidaten contact opneemt.
 • Een voorstel doet aan de kerkenraad[1] tot tijdelijke aanstelling.
 • De definitieve afspraken met de tijdelijke predikant coördineert en vastlegt.

Samenstelling
De projectgroep bestaat uit 5 personen:
 • Vanuit Elsendorp: Sigrid Verbeek en Ronald van der Hoek
 • Vanuit Venray: Tiny Kengen en Wim Palmen
 • Vanuit Boxmeer: Carina van den Beld
Adviseur van de projectgroep is ds. Marise Boon.
De projectgroep rapporteert aan de kerkenraad[1].
[1] Zodra het definitieve besluit tot samengaan is genomen, wordt voor de overgangsperiode Projectgroep2024 ingesteld, die per datum van samengaan overgaat in de kerkenraad van de nieuwe gemeente. Als de aanstelling voor 1 januari 2024 plaatsvindt, dan zal de benoeming door de bestaande lokale kerkenraden plaatsvinden.

 
terug