De papierwinkel

Op basis van onderstaande documenten is de akte van samengaan op 9 januari 2024 ondertekend.
Voor het nemen van het besluit tot samengaan in september 2023 zijn de volgende documenten beschikbaar:
  1. Het Besluit tot samengaan
  2. De Plaatselijke regeling van de nieuwe Protestantse Gemeente
  3. Het Beleidsplan van de Protestantse Gemeente
  4. Het Akkoord van de landelijke kerk voor de tenaamstelling
  5. De kaart met Grenzen van de nieuwe Protestantse Gemeente
  6. De Stratenlijst van de Protestantse Gemeente
Alhoewel afgesproken is dat de discussie over het langjarig beleid pas in 2024 gevoerd gaat worden, zijn de volgende documenten opgesteld:
  1. Een Notitie Financieel beleid tot 2030.
  2. Een gedetailleerde Begroting voor 2024 gebaseerd op het bestaande beleid en de op dit moment bekende afspraken voor 2024, zoals het aantrekken van een tijdelijke predikant.
  3. Een meer globale Meerjarenbegroting op basis van het huidige beleid, waarbij de problematiek bij ongewijzigd beleid helder in kaart wordt gebracht.
  4. Een Balans per 31 december 2022 en per 1 januari 2024.
Beide documenten vormen de basis voor de gesprekken over de ontwikkeling van onze gemeente, zoals die in 2024 zullen worden gevoerd.

Nadat het besluit tot samengaan is genomen, wordt toestemming aan de classis gevraagd en zullen nog aanvullende papieren worden opgesteld. Dit moeten voor het eind van 2023 leiden tot een notariële akte, waarmee het samengaan wordt vastgelegd. Een overzicht van alle benodigde documenten: 
terug