Verhuur

Het Zonnelied


De hoofdingang is aan de zuidzijde (voorbij de kerk)

WIE

Voorrang hebben de eigen kerk en kerkelijke groepen. Voor anderen categorieën bestaat er echter ook de mogelijkheid om te huren bijvoorbeeld bij begrafenisdiensten, huwelijksdiensten, kooruitvoeringen vergaderingen, enz.
Bij voorbaat worden geen groepen uitgesloten maar toestemming is zeer afhankelijk van de aktiviteiten die worden aangevraagd . Te allen tijde zal het College van Kerkrentmeesters toestemming moeten geven. Namens dit College is iemand van de werkgroep Gebouwen  gedelegeerd die dan ook als contactpersoon optreedt voor belangstellenden en de benodigde afspraken maakt. Hij wordt verder verhuurder genoemd.

WAT

Aktiviteiten die toegestaan zijn, vinden alleen binnen het gebouw plaats waarbij omwonenden geen hinder ondervinden.
We hebben geen vergunning voor feesten en partijen.
Mits dit vooraf is aangegeven bij de verhuurder kan alleen bij besloten groepen soms toegestaan worden dat er wijn of bier wordt gebruikt.

HOE

Elk gebruik van een ruimte zal vooraf gereserveerd moeten worden bij de contactpersoon.
Aan de hand van deze reserveringen ontstaat inzicht in welke ruimtes beschikbaar zijn. Ook worden de reserveringen gebruikt om de verwarming in te stellen.
 

RUIMTES:

  • Kerkzaal/vierruimte

Deze ruimte heeft een goede akoestiek. Er is een podium met 2 niveaus. Doordat er stoelen zijn geplaatst is een flexibele indeling van de ruimte mogelijk. Het maximum aantal aanwezigen is 200 personen.
Er is een geluidsinstallatie met ringleiding. Eventueel is een beamer beschikbaar. Ook is er een piano en een orgel.

  • KoffiekamerVoor koffie/thee en toiletten is ook de koffiekamer beschikbaar.
Deze ruimte is geschikt voor vergaderingen van maximaal 20 personen. De tafels en stoelen kunnen naar behoefte geplaatst worden.
Er is een scherm aanwezig waardoor een meegebrachte beamer gebruikt kan worden.
In deze ruimte is ook een open keuken aanwezig met koffiezetapparaten en afwasmachine.
Er is geen kookgelegenheid !
Tevens zijn hier 2 damestoiletten, 1 herentoilet en een urinoir alsook een invalidentoilet.

  • Bijruimte


Deze ruimte is geschikt voor vergaderingen van maximaal 10 personen.
Er is een aparte ingang /uitgang naar buiten
Voor koffie thee en toiletten is ook de koffiekamer beschikbaar.

  • Consistorie


Deze ruimte is geschikt voor vergaderingen van maximaal 6 personen.
Bereikbaar via de hoofdingang.
Voor koffie/thee en toiletten is ook de koffiekamer beschikbaar.

PRIJZEN (per 1 januari 2019)

1-malige huur voor begrafenis- of huwelijksdienst  €275 hele gebouw beschikbaar

1-malige huur algemeen
kerkzaal / vierruimte incl. koffiekamer €165  per dagdeel
koffiekamer €45   voor 2 uur
kindernevendienstruimte €35  voor 2 uur
consistorie  in overleg

gebruik van koffie / thee per huurperiode  €1,50 per persoon

Bij maandelijkse huur  of andere tijdsduur worden andere prijzen gehanteerd.

AFSPRAKEN

Afspraken worden vastgelegd m.b.t. de gebruikte ruimte(s), tijden, gebruikte apparatuur en aanwezigheid van gastvrouw/-heer enz. 

Alle afspraken worden vastgelegd op de “Overeenkomst voor gebruik van het Zonnelied”. De betaling volgt als de huurder een “Rekening” heeft ontvangen.

VERHUURDER / CONTACTPERSOON

Indien u meer informatie wilt of een ruimte wilt huren wilt u dan per e-mail contact opnemen met Harry Baars:
verhuurzonnelied@pgmaasenpeel.nl

Kerkje Blitterswijck

Huur regels
• De verhuurder is de Protestantse Gemeente Venray e.o. die het gebouw ‘Protestantse Kerk Blitterswijck’, beschikbaar heeft voor gebruik van derden vastgelegd in deze Overeenkomst.
• De contacten met de (aanstaande) huurders wordt onderhouden door de op pagina 1 vermelde persoon van de Werkgroep Blitterswijck, die optreedt namens het College van Kerkrentmeesters.
• De verhuurder beoordeelt of een aanvraag tot huur past binnen de doelstellingen. Bij twijfel neemt hij vooraf contact op met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
• De huurder is een persoon die een overeenkomst heeft gesloten met de verhuurder met betrekking tot het eenmalig of vaker gebruiken van één of meerdere ruimtes van het Zonnelied.
• Alle activiteiten zullen in het gebouw en niet daarbuiten plaatsvinden, zonder overlast te veroorzaken.
• Het maximum aantal aanwezigen is door de brandweer gesteld op 100 personen.
• Aanwezige apparatuur wordt bediend door gastheer / -vrouw tenzij anders afgesproken.
• Indien de apparatuur niet naar behoren werkt wordt direct de verhuurder geïnformeerd.
• De verhuurder zal met de huurder in overleg treden voor een passende oplossing als
-  groepen van de Protestantse Gemeente dezelfde ruimtes op dezelfde tijd nodig hebben en er geen andere oplossing voorhanden is.
-  de huur niet is betaald zoals overeengekomen onder ‘Rekening ‘
-  indien de huishoudelijke regels niet worden nageleefd.
• De huurder dient (bij meerdere samenkomsten) vooraf de ruimtes te reserveren bij de verhuurder. Zo niet, dan vervallen de rechten op een ruimte.
• De verhuurder zal zorg dragen dat de ruimtes gebruikt kunnen worden zoals overeengekomen.
• De verhuurder regelt de verwarming.
• De huurder is aansprakelijk voor de leensleutels en / of gemaakte schade en meldt dit direct na het voorval aan de verhuurder waarna een schadevergoeding wordt bepaald.
• Deze overeenkomst is alleen geldig als deze bestaat uit 2 pagina’s en is ondertekend door huurder en verhuurder.
• Indien de huur voortijdig wordt opgezegd zal de verhuurder bepalen welk deel van de betaalde huur zal worden terugbetaald.
• Speciale zaken welke zijn overeengekomen worden hier vermeld:

Huishoudelijke regels
• Toegang tot het gebouw is alleen toegestaan, als de sleutel van het gebouw is verkregen bij verhuurder.
• Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de overeengekomen ruimte(s).
• Etenswaren of drinken mogen/mag niet worden meegenomen of genuttigd in de kerkzaal.
• De gebruikte ruimtes moeten na gebruik weer schoon worden achtergelaten;  het interieur terugplaatsen zoals het bij binnenkomst is aangetroffen; gebruikt servies e.d. schoon in de kasten, apparatuur uitzetten, verlichting en kachel uitdoen.
Schoonmaakmaterialen / stofzuiger zijn aanwezig.
• Opslaan van goederen of achterlaten van andere zaken is alleen mogelijk indien dit vooraf is overlegd en toegestaan door de verhuurder.
• De huurder brengt na het gebruik van de Protestante Kerk Blitterswijck en op dezelfde dag de leensleutel terug op het adres waar deze opgehaald is.

WIE
Voorrang hebben de eigen kerk en kerkelijke groepen. Voor anderen categorieën bestaat er echter ook de mogelijkheid om te huren bijvoorbeeld bij begrafenisdiensten, huwelijksdiensten, kooruitvoeringen vergaderingen, enz.
Bij voorbaat worden geen groepen uitgesloten maar toestemming is zeer afhankelijk van de aktiviteiten die worden aangevraagd . Te allen tijde zal het College van Kerkrentmeesters toestemming moeten geven. Namens dit College is iemand van de werkgroep Gebouwen  gedelegeerd die dan ook als contactpersoon optreedt voor belangstellenden en de benodigde afspraken maakt. Hij wordt verder verhuurder genoemd.

WAT
Aktiviteiten die toegestaan zijn, vinden alleen binnen het gebouw plaats waarbij omwonenden geen hinder ondervinden.
We hebben geen vergunning voor feesten en partijen.
Mits dit vooraf is aangegeven bij de verhuurder kan alleen bij besloten groepen soms toegestaan worden dat er wijn of bier wordt gebruikt.

HOE
Elk gebruik van de ruimte zal vooraf gereserveerd moeten worden bij de contactpersoon.
Aan de hand van deze reserveringen ontstaat inzicht of de ruimte beschikbaar is.

PRIJZEN (per 1 jan 2017)

Kerkzaal met vergaderkamer en maximaal 80 stoelen   40,--  100,--
1 uur € 25,--; 2 uur € 40,--; dag € 100,--

Vergaderkamer
1 uur € 15,--; 2 uur € 20,--; dag € 50,--

Begrafenis twee dagen gehele gebouw   €  250,--

Gebruik van koffie / thee per huurperiode € 1,-- per persoon

Bij maandelijkse huur  of andere tijdsduur worden andere prijzen gehanteerd.

AFSPRAKEN

Afspraken worden vastgelegd m.b.t. de gebruikte ruimte(s), tijden, gebruikte apparatuur en aanwezigheid van gastvrouw/-heer enz.

Alle afspraken worden vastgelegd op de “Overeenkomst voor gebruik van het kerkje te Blitterswijck. De betaling volgt als de huurder een “Rekening” heeft ontvangen.

VERHUURDER / CONTACTPERSOON

Indien u meer informatie wilt of het kerkje wilt huren wilt u dan per e-mail contact opnemen met Wim vanMaaren:
 wjvanmaaren@home.nl

terug