Vorming & Toerusting

 Deze activiteiten zijn niet uitsluitend bedoeld voor gemeenteleden, maar staan open voor belangstellenden uit andere geloofsgroepen of andere geledingen in de regio. Voor uitgebreide informatie klik hier.

De bijeenkomsten worden telkens in één van de deelnemende gemeenten in de regio gehouden. Wij slaan al jarenlang de handen ineen om u een mooi programma te kunnen bieden. We hopen dat deze avonden ook dit werkjaar weer in een behoefte voorzien en op een warme belangstelling mogen rekenen. Opgeven kan bij de contactpersoon van vorming en toerusting binnen uw eigen gemeente. Graag tot ziens! Per activiteit vragen we een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag: €5,= pp. (dat is inclusief koffie of thee

Namens de werkgroep V&T Hermie van Helsdingen
vormingtoerusting@pkn-venray.nl
terug