Lokaal actief

Taak van de lokale werkgroep
Deze werkgroepen verzorgen de lokale activiteiten, zoals het pastoraat en het diaconaat, de vieringen en het praktische beheer (koster, sleutelbeheer, etc.). De werkgroep is zelfstandig bevoegd om deze taken in te vullen en uit te voeren.
De werkgroepen zijn het eerste contact voor de leden en geïnteresseerden. Vragen over het ‘reilen en zeilen’ van de kerkelijke gemeente kunnen bij de werkgroep neergelegd worden. De werkgroep stemt waar nodig af met de kerkenraad.
In elke werkgroep zitten één of meerdere ambtsdragers uit de kerkenraad.

Meer informatie over de lokale activiteiten:
terug